Mirha Robotopolus

DJ, composer
(Almaty, Kazakhstan)

Breakthrough in Efforts to Protect Bozjyra
Breakthrough in Efforts to Protect Bozjyra

Adamdar news Together JerSu Kazakhstan

Breakthrough in Efforts to Protect Bozjyra

Exclusive video clips from the #SaveBozjyra protest